Boden Tillsammans

Det händer mycket i Boden och då gäller det att arbeta tillsammans. Sedan maj 2022 gör vi det i Boden Tillsammans.

Boden Tillsammans är en unik och kraftfull samverkansform där näringslivet genom fastighetsägare, krögare, besöksnäringen, företagarna, handel och andra aktörer möter kommunen för att stärka upp och möjliggöra fortsatt tillväxt i Boden.
Samverkansformen är flexibel i sin konstruktion vilket medför anpassade och väl avvägda grupperingar för olika uppdrag och utvecklingsprojekt. En styrgrupp med valda representanter har beslutanderätt och leder arbetet.

 

Kontakta Boden Tillsammmans

Lena Remahl

Centrumutvecklare för Boden Tillsammans

Lena är lösningsfokuserad person och har ett mycket kreativt tänk och sprudlar av idéer. När hon arbetar är före, under, efter mina ledord och jag är många gånger före min tid i mina tankar. Lena tycker om att arbeta mot att nå uppsatta mål "Allt är möjligt" och ser det som en kittlande utmaning".

Skicka meddelande

By Formsmedjan. Powered by YAGO.